QUI SOM

L’associació neix l’any 2000, per donar a conèixer la malaltia d’Alzheimer, i iniciar un servei d’atenció a les persones diagnosticades i a les seves famílies, amb tallers d’estimulació cognitiva, artteràpia i amb programes de formació i suport psicològic.


QUÈ FEM

INTERVENCIÓ NO FARMACOLÒGICA EN MALALTS D’ALZHEIMER I D’ALTRES DEMÈNCIES.

L’estimulació cognitiva i l’artteràpia són teràpies de rehabilitació. El seu objectiu és millorar les capacitats cognitives, mantenir-les o restaurar-les, mitjançant sessions d’estimulació que inciten les capacitats intel·lectuals, emocionals i relacionals.


SUPORT ALS FAMILIARS

Acompanyem a les famílies de les persones amb demència, tant a nivell individual com grupal, per tal d’oferir un espai de ventilació i gestió emocional.

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Des de la Fundació Tutelar del Ripollès es realitza l’assessorament jurídic per orientar sobre els aspectes legals que sorgeixen amb el diagnòstic d’una demència i per afrontar l’evolució de la malaltia amb seguretat i mantenint la voluntat de la persona.

DIVULGACIÓ

Treballem amb projectes de prevenció, de sensibilització i de divulgació per tal de donar a conèixer la malaltia d’Alzheimer i d’altres demències.


CONVENI FADES

Al 2018 vam iniciat una nova etapa, signant un conveni amb l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències del Ripollès (FADES), ambdues entitats em cregut convenient fer un conveni de col·laboració, ja que el 66% de les persones ateses per la Fundació tutelar del Ripollès, són persones amb trastorn cognitiu.

La finalitat d’aquest conveni és oferir conjuntament una orientació més àmplia, tant als malalts d’Alzheimer, com a les seves famílies, donant suport i acompanyament en el present i en el futur. Creiem que unint sinèrgies contribuirem a la millora en l’atenció de les persones de la comarca del Ripollès.

LA COVID-19

En l’exercici 2020 els tallers de memòria per a gent gran i els
tallers de teràpia cognitiva es van suspendre des de l’estat
d’alarma del mes de març. A la vegada hi hagut un increment del
suport psicològic a les famílies degut, entre d’altres, per al
tancament dels serveis diürns per la Covid-19, amb un total de
54 acompanyaments i suports.

MEMÒRIES ANUALS

MEMÒRIA 2019. pdf

MEMÒRIA 2020. pdf

Dissabte dia 9 de novembre de 2019 a Campdevànol, es va celebrar les jornades de sensibilització social, amb la participació de FADES on varen assistir unes 50 persones.

*Foto de grup FADES, FUNDACIÓ TUTELAR DEL RIPOLLÈS i la convidada d’honor la Sra. Eulàlia Cucurella Fabregat, Presidenta de la Fundació Alzheimer de Catalunya.


L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I D’ALTRES DEMÈNCIES DEL RIPOLLÈS (FADES) IMPULSA L’INICI DE TALLERS DE TERÀPIA COGNITIVA ALS CINC MUNICIPIS MÉS GRANS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.


Des del dia 8 d’octubre d’enguany FADES ha iniciat, als cinc municipis més grans del Ripollès, tallers de teràpia cognitiva per a persones amb Alzheimer o d’altres demències, donat que fins ara només es realitzaven a Ripoll i Sant Joan les Abadesses.

Els tallers s’impartiran d’octubre a juny, als centres de salut de Ripoll, Sant Joan les Abadesses, Campdevànol, Camprodon i Ribes de Freser, amb aquest increment de tallers l’associació pretén arribar a un major nombre de persones diagnosticades per tal de millorar-los-hi la qualitat de vida, ja que l’estimulació cognitiva és una teràpia de rehabilitació i s’ha comprovat que les persones responen positivament als estímuls i que una atenció continua els ajuda a mantenir les seves facultats i conservar l’autonomia.

Al Ripollès hi ha 385 persones diagnosticades d’Alzheimer o d’altres demències. Les persones interessades s’han d’adreçar al seu/va metge/sa de família que en farà la derivació.

L’acompanyament i assessorament a les famílies i la realització dels tallers de teràpia cognitiva són gratuïts, FADES en aquests moments es finança bàsicament amb les quotes anuals dels 50 socis i sòcies que en formen part i amb la col·laboració d’alguna entitat privada. Aquest finançament es complementarà amb l’aportació econòmica del Consorci de Benestar Social del Ripollès, gràcies al compromís adquirit al Consell d’Alcaldes celebrat el dia 12 de març de 2019.


RECAPTACIÓ DEL PLAYBACK BENÈFIC DE CAMPDEVÀNOL


La organització del Playback Benèfic de Campdevànol va fer entrega al Secretari de FADES, el Sr. Manel Hueso Begara, el xec de la recaptació íntegra per valor de 1000€.

FADES és una associació que acompanya als familiars i malalts d’Alzheimer de la Comarca del Ripollès, amb 19 anys de trajectòria.

Agraïm a la organització del Playback Benèfic de Campdevànol la confiança dipositada en el projecte de l’associació.

FADES

NIF: G 17631185
Crta. Barcelona, 74 Bxos. - 17500 Ripoll (Girona)
Telèfon: 972 70 45 40
Mail: fades.ripolles@hotmail.com