L’associació neix  l’any 2000, per donar a conèixer la malaltia d’Alzheimer, i iniciar un servei d’atenció a les persones diagnosticades i a les seves famílies, amb tallers d’estimulació cognitiva, arttèrapia i amb programes de formació i suport psicològic.

La malaltia d’Alzheimer comporta una pèrdua de les facultats físiques i intel·lectuals que, amb el temps, arriba a provocar la pèrdua de les capacitats físiques i psíquiques dels malalts.

L’Alzheimer no té cura, però des de fa anys s’han desenvolupat tractaments que en retarden els símptomes i proporcionen a les persones afectades una millor qualitat de vida.

Alguns d’aquests tractaments són farmacològics, i s’han de seguir d’acord amb les indicacions del metge. D’altres son teràpies  de rehabilitació que serveixen per entrenar els sentits i la capacitat de raonar.

INTERVENCIÓ NO FARMACOLÒGICA EN MALALTS D’ALZHEIMER I D’ALTRES DEMÈNCIES.

L’estimulació cognitiva i l’artteràpia són teràpies de rehabilitació. 

El seu objectiu és millorar les capacitats cognitives, mantenir-les o restaura-les, mitjançant sessions d’estimulació que inciten les capacitats intel·lectuals, emocionals i relacionals.

SUPORT ALS FAMILIARS

Acompanyem a les famílies de les persones amb demències, tant a nivell individual com grupal, per tal d’oferir un espai de ventilació i gestió emocional.

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Des de la Fundació Tutelar del Ripollès es realitza l’assessorament jurídic per orientar sobre els aspectes legals que sorgeixen amb el diagnòstic d’una demència i per afrontar l’evolució de la malaltia amb seguretat i mantenint la voluntat de la persona.

DIVULGACIÓ

Treballem amb projectes de prevenció, de sensibilització i de divulgació per tal de donar conèixer la malaltia d’Alzheimer i d’altres demències.

S’ha comprovat que els malalts responen positivament als estímuls i que una atenció continuada els ajuda a mantenir les facultats i a conservar l’autonomia.

Equip de treball

Un equip format per terapeuta  ocupacional, arterapeuta, pedagoga i  psicòloga, tenen cura de dirigir les activitats que es poden dur a terme a la llar, a la seu social de FADES, i als locals cedits dins del CAP de la xarxa de Salut Publica del Ripollès, des d’on es vol arribar al màxim nombre de persones afectades.

Estimulació cognitiva

Objectius :

-Mantenir l’autonomia.

-Entrenament de les funcions cognitives (el llenguatge, la memòria, el càlcul, l’atenció, l’orientació i el raonament).

-Mantenir vincles socials i evitar l’aïllament.

-Millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars.

Artteràpia

Objectius :

-Treballar els aspectes més emocionals de la malaltia en la fase lleu i moderada.

-Treballar la pèrdua d’identitat, causada per la pròpia malaltia.

-Potenciar l’autoestima.

Suport Psicològic als familiars

Objectius :

-Treballar amb els familiars les fases de la malaltia i els canvis de rol en la família.

-Oferir tècniques per afrontar els canvis aconducta’ls i d’agressivitat.

-Fer sessions de grup o individualitzades.

-Mantenir una relació oberta i  continuada amb els  familiars.

Les teràpies de manteniment i de rehabilitació tenen un efecte molt positiu sobre els malalts : els ajuden a no perdre la seva identitat i els permeten conservar durant més temps la seva autonomia tant física com psíquica.

 

TALLERS DE TERÀPIA COGNITIVA PER A PERSONES DIAGNOSTICADES D’ALZHEIMER I D’ALTRES DEMÈNCIES

Fades imparteix des del 7 d’octubre en els 5 municipis del Ripollès, tallers de teràpia cognitiva per a persones diagnosticades d’Alzheimer i d’altres demències.

On: Centres d’Atenció Primària de Salut (CAP)

 

HORARIS;

 

RIPOLL; dimecres de 4h a 5h de la tarda.

CAMPDEVÀNOL; dijous de 3h a 4h de la tarda.

SANT JOAN LES ABADESSES; dilluns de 3h a 4h de la tarda.

RIBES DE FRESER; dimecres de 3h a 4h de la tarda.

CAMPRODON; dimarts 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda.

*Per inscriure’s, us podeu adreçar al mateix Centre d’Atenció Primària de Salut (CAP) o bé, a la mateixa entitat ( fades.ripolles@hotmail.com )

TALLER DE PREVENCIÓ DE LA MEMÒRIA PER A GENT GRAN

Des del dia 8 d’octubre i fins el dia 26 de novembre, s’imparteix el taller de memòria per a gent gran;

Ripoll: Club Casal d’Avis de Ripoll (Pla de Sant Pere).

Sant Joan les Abadesses: Casal Jaume Nunó. 

 


L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I D’ALTRES DEMÈNCIES DEL RIPOLLÈS (FADES) IMPULSA L’INICI DE TALLERS DE TERÀPIA COGNITIVA ALS CINC MUNICIPIS MÉS GRANS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.


Des del dia 8 d’octubre d’enguany FADES ha iniciat, als cinc municipis més grans del Ripollès, tallers de teràpia cognitiva per a persones amb Alzheimer o d’altres demències, donat que fins ara només es realitzaven a Ripoll i Sant Joan les Abadesses.

Els tallers s’impartiran d’octubre a juny, als centres de salut de Ripoll, Sant Joan les Abadesses, Campdevànol, Camprodon i Ribes de Freser, amb aquest increment de tallers l’associació pretén arribar a un major nombre de persones diagnosticades per tal de millorar-los-hi la qualitat de vida, ja que l’estimulació cognitiva és una teràpia de rehabilitació i s’ha comprovat que les persones responen positivament als estímuls i que una atenció continua els ajuda a mantenir les seves facultats i conservar l’autonomia.

Al Ripollès hi ha 385 persones diagnosticades d’Alzheimer o d’altres demències. Les persones interessades s’han d’adreçar al seu/va metge/sa de família que en farà la derivació.

L’acompanyament i assessorament a les famílies i la realització dels tallers de teràpia cognitiva són gratuïts, FADES en aquests moments es finança bàsicament amb les quotes anuals dels 50 socis i sòcies que en formen part i amb la col·laboració d’alguna entitat privada. Aquest finançament es complementarà amb l’aportació econòmica del Consorci de Benestar Social del Ripollès, gràcies al compromís adquirit al Consell d’Alcaldes celebrat el dia 12 de març de 2019.

 


RECAPTACIÓ DEL PLAYBACK BENÈFIC DE CAMPDEVÀNOL


La organització del Playback Benèfic de Campdevànol va fer entrega al Secretari de FADES, el Sr. Manel Hueso Begara, el xec de la recaptació íntegra per valor de 1000€.

FADES és una associació que acompanya als familiars i malalts d’Alzheimer de la Comarca del Ripollès, amb 19 anys de trajectòria.

Agraïm a la organització del Playback Benèfic de Campdevànol la confiança dipositada en el projecte de l’associació.

FADES

NIF: G 17631185
Crta. Barcelona, 74 Bxos. - 17500 Ripoll (Girona)