ACOMPANYA’M, FUNDACIÓ TUTELAR DEL RIPOLLÈS

És una entitat privada sense afany de lucre, que forma part de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i està adscrita a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Drets Socials.

La finalitat és acompanyar a les persones mitjançant alguna de les figures de suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya, principalment, l’Assistència personal o patrimonial, per tal que exerceixin els seus drets amb garanties, respectant la voluntat i promovent l’autonomia.

Persones amb suport

Disposen de la figura d’assistència

Acompanyaments, suports i coordinacions

Missió

ACOMPANYAR, PROMOURE I VETLLAR

Pel desenvolupament integral i l’autonomia, defensant i garantint el respecte dels drets de les persones que acompanya, persones amb diversitat funcional , psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment.

Visió

PROXIMITAT

Ser una entitat de proximitat i referència en el suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones a la comarca del Ripollès i nord d’Osona.

Valors

ABORDATGE ÈTIC…

  • COMPROMÍS
  • SENSIBILITAT
  • FOMENT DE LA NO DISCRIMINACIÓ
  • RESPONSABILITAT
  • TRANSPARÈNCIA
  • SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ

Més de 10 anys d’història

Des de l’any 1995 i fins al 2011, l’ACPAM (Associació de pares i mares de persones amb discapacitat) va exercir entre d’altres activitats, d’entitat tutelar, davant la gradual creixença dels càrrecs de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb diversitat funcional a més de la intel·lectual, el 30 de juny de 2011, l’Assemblea General de Socis va decidir constituir la Fundació Privada Tutelar del Ripollès, d’aquesta manera ACPAM continuarà exclusivament com associació de familiars de persones amb discapacitat i la Fundació Tutelar del Ripollès com a entitat de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones majors de 18 anys que ho precisin.

NADAL 2020

PREMIS RIPOLLÈS LÍDERS 2020