La Fundació Tutelar del Ripollès, ELS ORÍGENS

Des de l’any 1995 i fins al 2011, l’ACPAM (Associació de pares i mares de persones amb discapacitat) va exercir entre d’altres activitats, d’entitat tutelar,  davant la gradual creixença de càrrecs tutelars, el 30 de juny de 2011, l’Assemblea General de Socis va decidir constituir la Fundació Privada Tutelar del Ripollès, per garantir la transparència, tal i com estableix l’Article 222-17 del Codi Civil de Catalunya: “No poden ser titulars de la tutela, ni de l’administració patrimonial, ni executores materials de les funcions tutelars, les persones físiques o jurídiques privades que estiguin en una situació de conflicte d’interessos amb la persona protegida, en particular, no ho poden ésser les que, en virtut d’una relació contractual, prestin serveis assistencials, residencials o de naturalesa anàloga a la persona protegida”.

                                                                                           Memòria i balanç social 2019 Més informació          

98
Persones

acompanyades, defensant i promovent els seus drets amb garanties i vetllant per la millora de la seva qualitat de vida

24
Persones

acompanyades amb la figura d'Assitència sense la modificació de la capacitat

351
Famílies i professionals

assessorades i acompanyades

Tú també pots ajudar!

Ajuda’ns com a voluntari/a o fes una donació. Destinem la totalitat de les donacions a millorar l’atenció a les persones.