La Fundació Tutelar del Ripollès, ELS ORÍGENS

Des de l’any 1995 i fins al 2011, l’ACPAM (Associació de pares i mares de persones amb discapacitat) exerceix entre d’altres activitats, d’entitat tutelar,  davant la gradual creixença de càrrecs tutelars, el 30 de juny de 2011, l’Assemblea General de Socis decideix constituir la Fundació Privada Tutelar del Ripollès, per tal de diferenciar l’activitat tutelar, de l’activitat associativa i de l’activitat prestadora de serveis, per garantir la transparència en la gestió i no ser art i part.

95
Persones

acompanyades, defensant i promovent els seus drets amb garanties i vetllant per la millora de la seva qualitat de vida

24
Persones

acompanyades amb la figura d'Assitència sense la modificació de la capacitat

351
Famílies i professionals

assessorades i acompanyades

Tú també pots ajudar!

Ajuda’ns com a voluntari/a o fes una donació. Destinem la totalitat de les donacions a millorar l’atenció a les persones.