Serveis

ELS SERVEIS

SERVEI D’ACOMPANYAMENT I SUPORT

La FTR acompanya a les persones mitjançant la figura de suport de l’Assistència personal o patrimonial, de manera personalitzada per tal que les persones exerceixin els seus drets amb garanties, respectant la voluntat, promovent l’autonomia i graduant la intensitat dels suports en funció dels seus objectius i preferències, cercant els recursos idonis per fer front a les seves necessitats.  

SERVEI D’ASSESSORAMENT

La FTR disposa d’un servei d’assessorament social i jurídic per a les persones, les famílies i les professionals o les institucions que ho sol·liciten, sobre les figures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica.

PREVISIÓ DE FUTUR

La FTR realitza trobades periòdiques amb les famílies o les persones que en el futur puguin requerir d’alguna de les figures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, compromís que es formalitza mitjançant un conveni privat, amb l’objectiu de conèixer les expectatives, les necessitats i els desitjos de les persones.

L’EIX CENTRAL ÉS LA PERSONA