ORGANITZACIÓ

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAL

Membres del Patronat

Presidenta: Mª Teresa Bulbena Mauri

Secretària: Anna Solanich Castany

Tresorer: Ramon Ravés Clusells

Vocal: Elisabet Reolid Dachs

Vocal: Josep Juncà Vidal

El Patronat és l‘òrgan de govern de la Fundació Tutelar del Ripollès i està encarregat de gestionar-la i representar-la d’acord amb la Llei i els estatuts i el codi de Bon Govern, es pot consultar l’informe de Govern corporatiu a l’apartat de transparència de la pàgina web.

Els i les membres del patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del codi civil de catalunya) i tenen expertesa personal en l’àmbit de la diversitat funcional.

L’organigrama

Equip de professionals

Les professionals estan acollides XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d’ atenció a persones amb discapacitat, no obstant, l’entitat afavoreix i millora les condicions establertes en matèria de la jornada i dels dies de lliure disposició, entre d’altres.

Guies i Codis deontològics

LES INSTAL·LACIONS

El 10 de maig de 2016 és va inaugurar aquest nou espai innovador en l’àmbit de les entitats de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, un espai emmarcat dins el projecte de millora contínua, per acompanyar a les persones amb més confidencialitat i confort.