VISITA DE LES PROFESSIONALS DE L’ENTITAT TUTELAR SANTA MARIA DE COMABELLA
16 de maig de 2018

El passat 19 d'abril vàrem fer una trobada de professionals .... entitats tutelars per tal d'intercanviar sinergies i experiències en l'àmbit tutelar.

El passat 19 d’abril les professionals d’ambdues entitats tutelars vam tenir la ocasió de realitzar una trobada d’intercanvi de sinergies i experiències en l’àmbit tutelar.