El passat 19 d'abril vàrem fer una trobada de professionals .... entitats tutelars per tal d'intercanviar sinergies i experiències en l'àmbit tutelar.

El passat 19 d’abril les professionals d’ambdues entitats tutelars vam tenir la ocasió de realitzar una trobada d’intercanvi de sinergies i experiències en l’àmbit tutelar.