SUMEM 2019
1 d'abril de 2019

L’Hospital de Campdevànol ha organitzat la 5a jornada ‘Sumem’

aquest vol posar en valor, donar a conèixer i posar cara les diferents associacions de la comarca. FADES* on participa exposant el seu recorregut i els nous reptes de futur, al costat de les persones i les seves famílies.

*(Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i altres demències)