ELS NOSTRES SERVEIS

La tasca principal de la Fundació Tutelar del Ripollès és ACOMPANYAR, DEFENSAR, PROMOURE I VETLLAR pel desenvolupament i respecte dels drets i la qualitat de vida de les persones que acompanyem. Persones, que a causa d’una discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment, compten amb el suport d’alguna de les diferents figures jurídiques contemplades en el Codi Civil de Catalunya.

COM TREBALLEM

L’eix central del nostre treball és la persona.

Coneixem i reconeixem a la persona en la seva individualitat, preocupant-nos per el seu relat personal, creences i manera de percebre la vida.

Acompanyem a la persona per tal d’incrementar les seves capacitats perquè puguin prendre les seves pròpies decisions.

Oferim els suports necessaris a cada persona perquè totes les persones tinguin els mateixos drets i qualitat de vida.

SERVEIS D'ASSESSORAMENT

Disposem d’un servei d’assessorament tan per la pròpia persona, la família i les professionals o les institucions que ho sol·liciten sobre les figures de suport jurídic contemplades en el Codi Civil de Catalunya.

PREVISIÓ DE FUTUR

Treballem conjuntament amb les famílies o les persones que en el futur puguin requerir d’algunes de les figures de suport jurídic, amb l’objectiu de conèixer les expectatives i desitjos de les persones, realitzant visites de seguiment periòdiques.

El servei d’assessorament i de previsió de futur estan emmarcat dins el projecte de qualitat i millora contínua de la Fundació Tutelar del Ripollès, la qual, n’assomeix íntegrament el cost, ja que no es contempla finançament públic per aquests serveis.

FIGURES DE SUPORT

El dret i la norma preveuen diferents figures de suport i protecció:

  • Poders preventius.
  • Autotutela.
  • Assistència.
  • Patrimoni protegit.
  • Guarda de fet.
  • Defensa judicial.
  • Administració patrimonial.
  • Rehabilitació i pròrroga de la pàtria potestat.
  • Curatela.
  • Tutela.