PRESENTACIÓ DEL “MANIFEST PER ATURAR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS”
22 de juny de 2018

Emmarcat en el Dia Mundial de la Presa de Consciència del Maltractament a les Persones Grans que se celebra el 15 de juny.

La Fundació tutelar del Ripollès i FADES ens hem adherit al manifest per fer palès el nostre més absolut rebuig al maltractament a les persones grans i fer pública la nostra voluntat de treballar conjuntament per erradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilització social i les accions enfront del maltractament.

Aquests fets es produeixen amb massa freqüència i tenen greus repercussions sobre el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones afectades. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix com a maltractament a la gent gran «L’acció única o repetida o la manca de resposta apropiada que s’esdevé dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança i que produeixi dany o angoixa a una persona gran».

Entre els actes que es consideren maltractaments es troben els abusos, les negligències, el maltractament físic, l’econòmic, el sexual, l’estigmatització per raó d’edat o la infantilització, els obstacles a la participació plena en la vida social o l’abandonament. Tot i que els maltractaments a la gent gran afecten de manera semblant a totes les classes socials, cal fer esment que afecten més majoritàriament a les dones que als homes.

El maltractament a les persones grans és, a hores d’ara, un problema social i de salut emergent. Afecta els drets fonamentals de les persones i, malauradament, passa sovint desapercebut.

Per tal de fer front a aquesta situació, cal donar-la a conèixer a la societat i prendre les mesures preventives i correctives més adients per afrontar-la.

Aquestes raons han movilitzat a les entitats sense ànim de lucre que treballem en l’àmbit de les persones grans a signar i publicar el «Manifest per aturar el maltractament a les persones grans».

Amb aquest acte, volem que surti a la llum una de les formes de violència menys coneguda que es produeix en el si de la nostra societat, i de la qual tothom, tard o d’hora, podria ser víctima.

Les entitats que signem aquest manifest ens comprometem a:

  • Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a les persones grans.
  • Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció d’aquelles persones amb capacitat de decidir (autotutela, poder preventiu, assistent, patrimoni protegit, etc.) així com de les mesures de protecció per aquelles persones que no poden decidir per elles mateixes (incapacitació i mesures cautelars)
  • Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.
  • Involucrar als mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones grans i en la divulgació del maltractament a la gent gran.
  • Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, el 15 de Juny.
  • Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament, la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per a persones grans maltractades.
  • Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades.

Barcelona, a 14 de juny de 2018.

Manifest.pdf