L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” I LA FUNDACIÓ TUTELAR DEL RIPOLLÈS HAN SIGNAT UN NOU CONVENI
6 de juny de 2019

L’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Tutelar del Ripollès han signat un conveni, en què l’entitat financera farà una col·laboració econòmica de 3.000 euros, per donar suport a la Missió de la Fundació Tutelar, que és defensar, promoure i vetllar pel desenvolupament i respecte dels drets i la qualitat de vida de les persones que acompanyem. Persones, que a causa d’una malaltia mental, deteriorament cognitiu, discapacitat intel·lectual i risc d’exclusió social, compten amb el suport d’alguna de les diferents figures jurídiques contemplades en el Codi Civil de Catalunya.

La Fundació tutelar del Ripollès és un servei social especialitzat dins la Cartera deServeis Socials de la Generalitat de Catalunya i  la finalitat del servei és acompanyar en la presa de decisions i donar el suport adequat a cada persona, garantint a través dels diferents càrrecs tutelars l’exercici i la defensa dels seus drets. En aquests moments atenen a 80 persones del Ripollès i nord d’Osona.  tutelardelripolles.cat

Hi van assistir el director de Banca Institucions de CaixaBank de Girona, Ivan Tibau i la directora de la Fundació Tutelar del Ripollès, Lídia Folgueiras.