EL RIPOLLÈS – LA CONTRA
10 de febrer de 2021

“El treball de qualitat en l’acompanyament a les persones amb diversitat funcional”Maite Bulbena
Presidenta de la Fundació tutelar del Ripollès