DRETS I SUPORTS: TRANSFORMANT LA TUTELA
20 de març de 2017

El passat 10 de novembre la Fundació Tutelar del Ripollès va assistir a la Jornada Drets i Suports Transformant la Tutela, celebrada a Barcelona al Cosmo Caixa, organitzada per les tres Federacions que representen les entitats tutelars de Catalunya (Coordinadora Tutelar, Encaix i Dincat).

Aquesta jornada es va organitzar en motiu de la celebració dels 10 anys de l’aprovació a la seu de les Nacions Unides, Nova York, de la convenció dels drets a persones amb discapacitat (deteriorament cognitiu, trastorn mental o discapacitat intel·lectual), la qual ja forma part del nostre dret des de l’any 2006, data en que es va ratificar per l’Estat Espanyol.

La reflexió principal va estar com garantir a totes les persones amb discapacitat, independentment de la tipologia i gravetat de la mateixa, el dret a que es respecti plenament la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions que la resta de persones i també, a que se’ls proporcioni suport per exercir-la, amb les mesures de protecció adequades i efectives per prevenir abusos i influències indegudes, tot respectant sempre els drets, voluntats i preferències de les persones.

Les entitats tutelars catalanes, entre les quals es troba com a referent de la comarca, la Fundació Tutelar del Ripollès, ja venen exercint aquestes figures de protecció, i assumeixen, cada dia responsabilitats tutelars respecte persones en situacions personals i socials molt complicades, i tenen una gran expertesa en la gestió de les necessitats de suport d’aquestes persones, en tots els aspectes de la vida.

Caldrà anar adaptant la legislació en matèria de protecció a aquesta Convenció, així com els serveis de suport a la capacitat de les persones, amb l’objectiu de continuar garantint la defensa dels seus drets, a través de les entitats tutelars autoritzades per l’òrgan judicial, per tal de que aquestes continuïn realitzant la seva tasca d’acompanyament, vetllant i supervisant el seu estat de salut, el seu lloc de residència, la seva situació personal i laboral… de forma absolutament imparcial i objectiva.