COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
22 de juny de 2018

L’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Tutelar del Ripollès han signat un conveni, en què l’entitat financera farà una col·laboració econòmica de 3.000 euros, per donar suport a la tasca principal de la Fundació Tutelar, que té per objectiu treballar per la qualitat de vida i la dignitat de les persones que atenen (persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat, persones amb risc d’exclusió social i persones amb trastorn cognitiu) i que se’ls hi ha modificat la capacitat a través de les diferents figures de protecció jurídica.

La Fundació Tutelar es va crear l’any 2011, és un servei que forma part de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i la seva finalitat és acompanyar i donar el suport adequat a cada persona, garantint a través de les diferents figures de protecció jurídica l’exercici i la defensa dels seus drets.