Per tal de continuar fomentant la cohesió i el treball en equip, les professionals de la Fundació Tutelar, amb motiu de la celebració de la creació de la mateixa (8 anys) han realitzat l’activitat de visitar la Sagrada Família de Barcelona.